1-klik installation af wordpress

Tak til unoeuro for sponseringen af denne guide- se sponsorer

For at aktivere wordpress, skal man gå ind på unoeuro.com, og logge på kontrolpanelet, med det brugernavn man har modtaget pr. mail.

På kontrolpanelet er der en oversigt over de sider man administrerer – i dette tilfælde er der kun en side.

For at installerer wordpress, skal man klikke på 1-klick.

Her er der mulighed for at installere flere forskellige typer websystemer, og wordpres ligger nederst i højre hjørne.

Jeg klikker på vælg, for at gå videre til installationen.

Inden installationen, skal der foretages nogle få valg af indstillinger.

Øverst skal man vælge hvilket domæne wordpress skal installeres på?, og om det skal ligge under et subdomæne?

Hvis wordpres skal tilgås direkte når domænenavnet skrives i browseren, skal der ikke stå noget i dette felt, så det lader jeg stå tomt.

I feltet ’Tabel præfiks’, kan man angive hvor på serveren dataene fra wordpress skal gemmes? Ved første installation efterlades feltet tomt, hvis man efterfølgende installerer wordpress igen, er det muligt at angive placering af nye data i dette felt.

Feltet ’Administrator’s login’, bruges til at angive administratorens brugernavn. Standard er det ’Admin’, og det vælger jeg at fortsætte med. Nedenunder angives password og email for administratoren.

Ud for ’site name’ angives navnet på ens hjemmeside, her skriver jeg ’Alt om wordpress’.

Nederst skal man angive hvilket sprog der skal anvendes på siden, når man logger på som adminstrator. Her vælger jeg ’Danish’

Til sidst klikker jeg på ’Installer nu’, hvorefter unoeuro automatisk installerer wordpress på webhotellet.